2e klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Istorija 2e
2e klasė
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Pilietiškumo pagr. 2e
2e klasė
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Anglų k. 2e
anglų 202
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
2e klasė
anglų 312
JUCIENĖ VAIVA
Teatras 2e
2e klasė
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Tikyba/ Etika 2e
etika 410
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
2e klasė
tikyba 109
KIAUNIENĖ VILIJA
 
08:55
 
Geografija 2e
2e klasė
geografija 102
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Fizika 2e
fizika 204
2e klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
Matematika 2e
2e klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Fizika 2e
fizika 204
2e klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
Anglų k. 2e
anglų 202
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
2e klasė
anglų 312
JUCIENĖ VAIVA
 
09:50
 
Matematika 2e
2e klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Karjeros plan. 2e
2e klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Lietuvių k. 2e
2e klasė
lietuvių 407
UŠINSKIENĖ LAIMA
Rusų k. 2e
rusų 412
MACKEVIČIENĖ DAIVA
2e klasė
rusų 414
TAMUTYTĖ IRENA
Biologija 2e
2e klasė
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
 
10:55
 
Technologijos 2e
technologijos 218
DEKSNYTĖ ROMARIKA
2e klasė
technologijos 114
VRUBLIAUSKAS VIDAS
Matematika 2e
2e klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Klasės valandėlė 2e
2e klasė
LAPINSKIENĖ SIGITA
istorija 101
Matematika 2e
2e klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
 
12:00
 
Chemija 2e
2e klasė
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Kūno k. 2e
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2e klasė
GERVICKAS RENALDAS
Istorija 2e
2e klasė
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Chemija 2e
2e klasė
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Kūno k. 2e
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2e klasė
GERVICKAS RENALDAS
 
12:55
 
Rusų k. 2e
rusų 412
MACKEVIČIENĖ DAIVA
2e klasė
rusų 414
TAMUTYTĖ IRENA
Anglų k. 2e
anglų 202
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
2e klasė
anglų 312
JUCIENĖ VAIVA
Biologija 2e
2e klasė
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Lietuvių k. 2e
2e klasė
lietuvių 407
UŠINSKIENĖ LAIMA
Lietuvių k. 2e
2e klasė
lietuvių 407
UŠINSKIENĖ LAIMA
 
13:50
 
Anglų k. 2e
anglų 202
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
2e klasė
anglų 312
JUCIENĖ VAIVA
Lietuvių k. 2e
2e klasė
lietuvių 407
UŠINSKIENĖ LAIMA
Geografija 2e
2e klasė
geografija 102
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Dailė 2e
2e klasė
dailė 201
ADUKEVIČIENĖ REGINA
Informacinės techn. 2e
ŽALDOKIENĖ STASĖ ŽULIENĖ RASA
2e klasė
 
14:45
 
 
 
 
///// ///// /////  
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai