2d klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Kūno k. 2d
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2d klasė
KONTAUTAS SAULIUS
Teatras 2d
2d klasė
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Rusų k. 2d
rusų 412
MACKEVIČIENĖ DAIVA
2d klasė
rusų 414
TAMUTYTĖ IRENA
Tikyba/ Etika 2d
etika 410
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
2d klasė
tikyba 109
KIAUNIENĖ VILIJA
Rusų k. 2d
rusų 412
MACKEVIČIENĖ DAIVA
2d klasė
rusų 414
TAMUTYTĖ IRENA
 
08:55
 
Anglų k. 2d
anglų 304
ŠKUTIENĖ LAURA
2d klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
Chemija 2d
2d klasė
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Matematika 2d
2d klasė
matematika 305
BAREIKIENĖ JOVITA
Chemija 2d
2d klasė
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Geografija 2d
2d klasė
geografija 102
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
 
09:50
 
Matematika 2d
2d klasė
matematika 305
BAREIKIENĖ JOVITA
Anglų k. 2d
anglų 304
ŠKUTIENĖ LAURA
2d klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
Lietuvių k. 2d
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
2d klasė
Muzika 2d
2d klasė
muzika 408
PILKAUSKIENĖ ZITA
Fizika 2d
2d klasė
fizika 220
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
 
10:55
 
Informacinės techn. 2d
ŽALDOKIENĖ STASĖ ŽULIENĖ RASA
2d klasė
Matematika 2d
2d klasė
matematika 305
BAREIKIENĖ JOVITA
Klasės valandėlė 2d
2d klasė
BAREIKIENĖ JOVITA
matematika 305
Matematika 2d
2d klasė
matematika 305
BAREIKIENĖ JOVITA
 
12:00
 
Biologija 2d
2d klasė
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Technologijos 2d
technologijos 218
DEKSNYTĖ ROMARIKA
2d klasė
technologijos 114
VRUBLIAUSKAS VIDAS
Istorija 2d
2d klasė
istorija 302
NARIČIŪTĖ DAIVA
Biologija 2d
2d klasė
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Anglų k. 2d
anglų 304
ŠKUTIENĖ LAURA
2d klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
 
12:55
 
Karjeros plan. 2d
2d klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Kūno k. 2d
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2d klasė
KONTAUTAS SAULIUS
Fizika 2d
2d klasė
fizika 220
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Lietuvių k. 2d
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
2d klasė
Lietuvių k. 2d
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
2d klasė
 
13:50
 
Geografija 2d
2d klasė
geografija 102
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Lietuvių k. 2d
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
2d klasė
Anglų k. 2d
anglų 304
ŠKUTIENĖ LAURA
2d klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
Istorija 2d
2d klasė
istorija 302
NARIČIŪTĖ DAIVA
Pilietiškumo pagr. 2d
2d klasė
istorija 302
NARIČIŪTĖ DAIVA
 
14:45
 
/////  
 
 
///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai