1f klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Rusų k. 1f
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1f klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Teatras 1f
1f klasė
GIKNIENĖ VIKTORIJA
Lietuvių k. 1f
1f klasė
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
Ekonomika 1f
1f klasė
VINCIŪNIENĖ DALĖ
Istorija 1f
istorija 108
1f klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
 
08:55
 
Istorija 1f
istorija 108
1f klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
Muzika 1f
1f klasė
muzika 408
PILKAUSKIENĖ ZITA
Matematika 1f
1f klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Kūno k. 1f
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1f klasė
REČIŪNIENĖ DIANA
 
09:50
 
Anglų k. 1f
anglų 205
TVARIJONIENĖ DAIVA
1f klasė
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Matematika 1f
1f klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Anglų k. 1f
anglų 205
TVARIJONIENĖ DAIVA
1f klasė
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Chemija 1f
1f klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Matematika 1f
1f klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
 
10:55
 
Matematika 1f
1f klasė
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Informacinės techn. 1f
informatika 308
ŽALDOKIENĖ STASĖ
1f klasė
informatika 310
TAUROZA PETRAS
Rusų k. 1f
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1f klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Klasės valandėlė 1f
1f klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
chemija 217
Fizika 1f
1f klasė
fizika 204
JURGELĖNIENĖ REGINA
 
12:00
 
Žmogaus sauga 1f,b/Technologijos 1b,f
1b klasė 1f klasė
VRUBLIAUSKAS VIDAS DEKSNYTĖ ROMARIKA VALAITIENĖ GIEDRĖ
Chemija 1f
1f klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Fizika 1f
1f klasė
fizika 204
JURGELĖNIENĖ REGINA
Tikyba/ Etika 1f
etika 410
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
1f klasė
tikyba 109
KIAUNIENĖ VILIJA
Lietuvių k. 1f
1f klasė
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
 
12:55
 
Geografija 1f
geografija 102
1f klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Lietuvių k. 1f
1f klasė
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
Šokis 1f
1f klasė
KARTANIENĖ IRENA
Biologija 1f
1f klasė
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Anglų k. 1f
anglų 205
TVARIJONIENĖ DAIVA
1f klasė
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
 
13:50
 
Technologijos 1f
1f klasė
technologijos 218
DEKSNYTĖ ROMARIKA
Kūno k. 1f
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1f klasė
REČIŪNIENĖ DIANA
Pilietiškumo pagr. 1f
1f klasė
MILIUKAITĖ AGNĖ
Lietuvių k. 1f
1f klasė
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
Technologijos 1f
VRUBLIAUSKAS VIDAS
1f klasė
 
14:45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai