1a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Pilietiškumo pagr. 1a
MILIUKAITĖ AGNĖ
1a klasė
Anglų k. 1a
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
1a klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
Lietuvių k. 1a
lietuvių 407
1a klasė
UŠINSKIENĖ LAIMA
Žmogaus sauga 1a,d/Technologijos 1d,a
1d klasė 1a klasė
DEKSNYTĖ ROMARIKA VRUBLIAUSKAS VIDAS VALAITIENĖ GIEDRĖ
Anglų k. 1a
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
1a klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
 
08:55
 
Rusų k. 1a
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1a klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Rusų k. 1a
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1a klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Matematika 1a
1a klasė
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Kūno k. 1a
GERVICKAS RENALDAS
1a klasė
NAGURKAITĖ ALĖ
 
09:50
 
Istorija 1a
1a klasė
istorija 302
NARIČIŪTĖ DAIVA
Matematika 1a
1a klasė
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Informacinės techn. 1a
informatika 308
ŽALDOKIENĖ STASĖ
1a klasė
informatika 310
TAUROZA PETRAS
Fizika 1a
1a klasė
fizika 220
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Matematika 1a
1a klasė
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
 
10:55
 
Matematika 1a
1a klasė
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Teatras 1a
1a klasė
GIKNIENĖ VIKTORIJA
Ekonomika 1a
1a klasė
VINCIŪNIENĖ DALĖ
Klasės valandėlė 1a
1a klasė
KAZLAUSKIENĖ RASA
matematika 105
Chemija 1a
1a klasė
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
 
12:00
 
Tikyba/ Etika 1a
etika 410
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
1a klasė
tikyba 109
KIAUNIENĖ VILIJA
Fizika 1a
1a klasė
fizika 220
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Chemija 1a
1a klasė
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Technologijos 1a
technologijos 114
VRUBLIAUSKAS VIDAS
1a klasė
technologijos 218
DEKSNYTĖ ROMARIKA
Lietuvių k. 1a
lietuvių 407
1a klasė
UŠINSKIENĖ LAIMA
 
12:55
 
Biologija 1a
1a klasė
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Lietuvių k. 1a
lietuvių 407
1a klasė
UŠINSKIENĖ LAIMA
Muzika 1a
1a klasė
muzika 408
PILKAUSKIENĖ ZITA
Geografija 1a
1a klasė
geografija 102
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Dailė 1a
dailė 201
1a klasė
ADUKEVIČIENĖ REGINA
 
13:50
 
Anglų k. 1a
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
1a klasė
anglų 103
ČIPLIENĖ LAIMA
Istorija 1a
1a klasė
istorija 302
NARIČIŪTĖ DAIVA
Kūno k. 1a
GERVICKAS RENALDAS
1a klasė
NAGURKAITĖ ALĖ
Lietuvių k. 1a
lietuvių 407
1a klasė
UŠINSKIENĖ LAIMA
 
 
 
 
14:45
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai