Baršauskas Ugnius
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Karjera4 1gr.
VALAITIENĖ GIEDRĖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:55
 
Matematika 4B
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Lietuvių k. 4c
lietuvių 404
RASTENIENĖ LINA
Istorija 4 1gr.
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Lietuvių k. 4c
lietuvių 404
RASTENIENĖ LINA
Matematika 4B
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
 
09:50
 
Istorija 4 1gr.
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Kūno kult. 4 7gr.
KONTAUTAS SAULIUS
 
Leidyba4 2gr.
informatika 307
ČERKIENĖ GITANA
Anglų k. 4c
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
 
10:55
 
Fizika 4B
fizika 220
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Anglų k. 4c
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Matematika 4B
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Klasės val. 4c
istorija 301
BARTKEVIČIENĖ EUGENIJA
Lietuvių k. 4c
lietuvių 404
RASTENIENĖ LINA
 
12:00
 
Lietuvių k. 4c
lietuvių 404
RASTENIENĖ LINA
Matematika 4B
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Anglų k. 4c
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Anglų k. 4c
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Istorija 4 1gr.
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
 
12:55
 
Istorija 4 1gr.
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Leidyba4 2gr.
informatika 307
ČERKIENĖ GITANA
 
 
 
Kūno kult. 4 11gr.
KONTAUTAS SAULIUS
 
 
13:50
 
Teatras 4
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Fizika 4B
fizika 220
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Šokis4 2gr.(1)
KARTANIENĖ IRENA
 
 
 
 
 
 
 
 
14:45
 
 
 
 
Šokis4 2gr.(2)
KARTANIENĖ IRENA
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai