Stonikaitė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Šokis 3
KARTANIENĖ IRENA
Lietuvių k. 3SM2
UŠINSKIENĖ LAIMA
lietuvių 407
 
 
 
Lietuvių k. 3SM2
UŠINSKIENĖ LAIMA
lietuvių 407
Psichologija 3SM2
LATANAUSKAITĖ JUSTINA
 
 
08:55
 
Matematika 3SM2/3
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Biologija 3SM2
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Istorija 3SM2
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Tikyba 3SM2(1)
KIAUNIENĖ VILIJA
 
 
09:50
 
Lietuvių k. 3SM2
UŠINSKIENĖ LAIMA
lietuvių 407
Kūno kult. 3SM2
REČIŪNIENĖ DIANA
 
Anglų k. 3SM1/2
anglų 207
PAŠKEVIČIENĖ RASA
Biologija 3SM2
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Istorija 3SM2
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
 
10:55
 
Istorija 3SM2
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Kūno kult. 3SM2
REČIŪNIENĖ DIANA
 
Klasės valandėlė 3c
anglų 103
NAGURKAITĖ ALĖ
Biologija 3SM2
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
 
12:00
 
Istorija 3SM2
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Lietuvių k. 3SM2
UŠINSKIENĖ LAIMA
lietuvių 407
Matematika 3SM2/3
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Matematika 3SM2/3
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Matematika 3SM2/3
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
 
12:55
 
Matematika 3SM2/3
matematika 105
KAZLAUSKIENĖ RASA
Anglų k. 3SM1/2
anglų 207
PAŠKEVIČIENĖ RASA
Karjeros pl. 3SM2
VALAITIENĖ GIEDRĖ
 
Anglų k. 3SM1/2
anglų 207
PAŠKEVIČIENĖ RASA
Anglų k. 3SM1/2
anglų 207
PAŠKEVIČIENĖ RASA
 
13:50
 
 
 
 
Chemija 3B
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Lietuvių k. 3SM2
UŠINSKIENĖ LAIMA
lietuvių 407
 
 
 
Chemija 3B
chemija 217
BLANKIENĖ NIJOLĖ
 
14:45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai