Lapinskas Artūras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Teatras 3
TAMOŠIŪNAS JULIUS
 
 
 
Ispanų k. 3
ispanų 314
JANKEVIČIENĖ AUŠRA
 
 
 
 
 
 
 
08:55
 
Anglų k. 3BFB2
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Religijotyra 3BFB
istorija 108
AMBRAŠKIENĖ RASA
Tikyba 3BFB
tikyba 109
KIAUNIENĖ VILIJA
Anglų k. 3BFB2
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
 
09:50
 
Lietuvių k. 3B
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
Istorija 3BFB
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
 
 
 
Istorija 3BFB
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
Rusų k. 3 1gr.
rusų 409
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
 
10:55
 
Biologija 3BFBA
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
Anglų k. 3BFB2
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
Klasės valandėlė 3f
matematika 107
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Istorija 3BFB
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
 
12:00
 
Matematika 3BFM
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Lietuvių k. 3B
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
 
 
 
Kūno kult. 3BFB
GERVICKAS RENALDAS
 
Biologija 3BFBA
biologija 206
VENCIUVIENĖ RASA
 
12:55
 
Rusų k. 3 1gr.
rusų 409
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
Matematika 3BFM
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
Istorija 3BFB
istorija 101
LAPINSKIENĖ SIGITA
 
 
 
Matematika 3BFM
matematika 303
ČIPLYTĖ REIMONDA
 
13:50
 
 
 
 
Rusų k. 3 1gr.
rusų 409
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
Lietuvių k. 3B
muzika 408
DARGUŽIENĖ LAIMA
Anglų k. 3BFB2
anglų 313
NARBUTYTĖ RITA
 
 
 
 
14:45
 
 
 
 
Ispanų k. 3
ispanų 314
JANKEVIČIENĖ AUŠRA
Kūno kult. 3BFB
GERVICKAS RENALDAS
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-01-31 19:12
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai