2f klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Rusų k. 2f
2f klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Anglų k. 2f
REIVYTIENĖ LORETA
2f klasė
ŠKUTIENĖ LAURA
Anglų k. 2f
REIVYTIENĖ LORETA
2f klasė
ŠKUTIENĖ LAURA
 
 
 
Kūno k. 2f
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2f klasė
 
08:55
 
Karjeros plan. 2f
2f klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Fizika 2f
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
2f klasė
Matematika 2f
2f klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Fizika 2f
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
2f klasė
Anglų k. 2f
REIVYTIENĖ LORETA
2f klasė
ŠKUTIENĖ LAURA
 
09:50
 
Matematika 2f
2f klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Teatras 2f
TAMOŠIŪNAS JULIUS
2f klasė
ŽELVYS ALGIS
Lietuvių k. 2f
2f klasė
ŽELVYS ALGIS
Tikyba 2f
2f klasė
KIAUNIENĖ VILIJA
Chemija 2f
2f klasė
BLANKIENĖ NIJOLĖ
 
10:55
 
Kūno k. 2f
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2f klasė
Matematika 2f
2f klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Klasės valandėlė 2f
2f klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
fizika 220
Matematika 2f
2f klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
 
12:00
 
Biologija 2f
2f klasė
ŠTAUPIENĖ RITA
Informacinės techn. 2f
TAUROZA PETRAS ŽALDOKIENĖ STASĖ
2f klasė
Vokiečių k., prancūzų k. 2f
2f klasė
JANKEVIČIENĖ AUŠRA MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ
Biologija 2f
2f klasė
ŠTAUPIENĖ RITA
Technologijos 2f
DEKSNYTĖ ROMARIKA
2f klasė
VRUBLIAUSKAS VIDAS
 
12:55
 
Teatras 2f
TAMOŠIŪNAS JULIUS
2f klasė
ŽELVYS ALGIS
Vokiečių k., rusų k., prancūzų k. 2f
2f klasė
TAMUTYTĖ IRENA JANKEVIČIENĖ AUŠRA MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ
Chemija 2f
2f klasė
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Lietuvių k. 2f
2f klasė
ŽELVYS ALGIS
Lietuvių k. 2f
2f klasė
ŽELVYS ALGIS
 
13:50
 
Geografija 2f
2f klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Lietuvių k. 2f
2f klasė
ŽELVYS ALGIS
Istorija 2f
2f klasė
NARIČIŪTĖ DAIVA
Anglų k. 2f
REIVYTIENĖ LORETA
2f klasė
ŠKUTIENĖ LAURA
Etika 2c
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
etika 410
KIAUNIENĖ VILIJA
2c klasė 2f klasė
 
14:45
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai