2c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Geografija 2c
2c klasė
VAIČIŪNĖ EDA
 
 
 
Chemija 2c
2c klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Karjeros plan. 2c
2c klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Fizika 2c
2c klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
 
08:55
 
Kūno k. 2c
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2c klasė
KONTAUTAS SAULIUS
Lietuvių k. 2c
2c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Teatras 2c
2c klasė
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Rusų k. 2c
TAMUTYTĖ IRENA MACKEVIČIENĖ DAIVA
2c klasė
Matematika 2c
BAREIKIENĖ JOVITA
2c klasė
 
09:50
 
Technologijos 2c
DEKSNYTĖ ROMARIKA
2c klasė
VRUBLIAUSKAS VIDAS
Anglų k. 2c
REIVYTIENĖ LORETA
2c klasė
JUCIENĖ VAIVA
Matematika 2c
BAREIKIENĖ JOVITA
2c klasė
Biologija 2c
2c klasė
 
 
10:55
 
Anglų k. 2c
REIVYTIENĖ LORETA
2c klasė
JUCIENĖ VAIVA
Fizika 2c
2c klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
Matematika 2c
BAREIKIENĖ JOVITA
2c klasė
Klasės valandėlė 2c
2c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
lietuvių 106
Lietuvių k. 2c
2c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
 
12:00
 
Informacinės techn. 2c
ŽALDOKIENĖ STASĖ ŽULIENĖ RASA
2c klasė
Istorija 2c
2c klasė
LAPINSKIENĖ SIGITA
Lietuvių k. 2c
2c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Lietuvių k. 2c
2c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Šokis 2c
2c klasė
KARTANIENĖ IRENA
 
12:55
 
Pilietiškumo pagr. 2c
2c klasė
LAPINSKIENĖ SIGITA
Geografija 2c
2c klasė
VAIČIŪNĖ EDA
Kūno k. 2c
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2c klasė
KONTAUTAS SAULIUS
Anglų k. 2c
REIVYTIENĖ LORETA
2c klasė
JUCIENĖ VAIVA
Anglų k. 2c
REIVYTIENĖ LORETA
2c klasė
JUCIENĖ VAIVA
 
13:50
 
Chemija 2c
2c klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Matematika 2c
BAREIKIENĖ JOVITA
2c klasė
Rusų k. 2c, Vokiečių k. 2a, 2c
MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ TAMUTYTĖ IRENA MACKEVIČIENĖ DAIVA
2a klasė 2c klasė
Biologija 2c
2c klasė
 
Etika 2c
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
etika 410
KIAUNIENĖ VILIJA
2c klasė 2f klasė
 
14:45
 
Vokiečių k. 2a, 2c
MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ
2a klasė 2c klasė
///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai