2a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Anglų k. 2a
TVARIJONIENĖ DAIVA
2a klasė
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
Anglų k. 2a
TVARIJONIENĖ DAIVA
2a klasė
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
Tikyba 2a
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
2a klasė
KIAUNIENĖ VILIJA
Technologijos 2a
2a klasė
VRUBLIAUSKAS VIDAS TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Pilietiškumo pagr. 2a
2a klasė
LAPINSKIENĖ SIGITA
 
08:55
 
Informacinės techn. 2a
ŽALDOKIENĖ STASĖ ŽULIENĖ RASA
2a klasė
Biologija 2a
2a klasė
VENCIUVIENĖ RASA
Matematika 2a
2a klasė
ČERKIENĖ GITANA
Biologija 2a
2a klasė
VENCIUVIENĖ RASA
Anglų k. 2a
TVARIJONIENĖ DAIVA
2a klasė
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
 
09:50
 
Matematika 2a
2a klasė
ČERKIENĖ GITANA
Rusų k. 2a
MACKEVIČIENĖ DAIVA
2a klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Lietuvių k. 2a
2a klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Istorija 2a
2a klasė
BARTKEVIČIENĖ EUGENIJA
Chemija 2a
2a klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
 
10:55
 
Teatras 2a
2a klasė
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Matematika 2a
2a klasė
ČERKIENĖ GITANA
Klasės valandėlė 2a
2a klasė
ČERKIENĖ GITANA
informatika 307
Matematika 2a
2a klasė
ČERKIENĖ GITANA
 
12:00
 
Fizika 2a
2a klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Istorija 2a
2a klasė
BARTKEVIČIENĖ EUGENIJA
Kūno k. 2a
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2a klasė
KONTAUTAS SAULIUS
Fizika 2a
2a klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Geografija 2a
2a klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
 
12:55
 
Kūno k. 2a
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
2a klasė
KONTAUTAS SAULIUS
Geografija 2a
2a klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Chemija 2a
2a klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Lietuvių k. 2a
2a klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Lietuvių k. 2a
2a klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
 
13:50
 
Karjeros plan. 2a
2a klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Lietuvių k. 2a
2a klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Rusų k. 2c, Vokiečių k. 2a, 2c
MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ TAMUTYTĖ IRENA MACKEVIČIENĖ DAIVA
2a klasė 2c klasė
Dailė 2a
2a klasė
ADUKEVIČIENĖ REGINA
Rusų k. 2a
MACKEVIČIENĖ DAIVA
2a klasė
TAMUTYTĖ IRENA
 
14:45
 
Vokiečių k. 2a, 2c
MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ
2a klasė 2c klasė
 
 
 
///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai