1f klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
 
 
 
Teatras 1f
1f klasė
GIKNIENĖ VIKTORIJA
Lietuvių k. 1f
1f klasė
DARGUŽIENĖ LAIMA
Muzika 1f
1f klasė
PILKAUSKIENĖ ZITA
 
 
 
 
08:55
 
Ekonomika 1f
1f klasė
VINCIŪNIENĖ DALĖ
Technologijos 1f
VRUBLIAUSKAS VIDAS
1f klasė
DEKSNYTĖ ROMARIKA
Matematika 1f
1f klasė
ČIPLYTĖ REIMONDA
Istorija 1f
istorija 108
1f klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
 
09:50
 
Anglų k. 1f
TVARIJONIENĖ DAIVA
1f klasė
NARBUTYTĖ RITA
Matematika 1f
1f klasė
ČIPLYTĖ REIMONDA
Anglų k. 1f
TVARIJONIENĖ DAIVA
1f klasė
NARBUTYTĖ RITA
Chemija 1f
1f klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Matematika 1f
1f klasė
ČIPLYTĖ REIMONDA
 
10:55
 
Matematika 1f
1f klasė
ČIPLYTĖ REIMONDA
Informacinės techn. 1f
ŽALDOKIENĖ STASĖ
1f klasė
TAUROZA PETRAS
Rusų k. 1f
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1f klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Klasės valandėlė 1f
1f klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
chemija 217
Fizika 1f
1f klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
 
12:00
 
Rusų k. 1f
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1f klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Chemija 1f
1f klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Fizika 1f
1f klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
Tikyba 1f
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
1f klasė
KIAUNIENĖ VILIJA
Lietuvių k. 1f
1f klasė
DARGUŽIENĖ LAIMA
 
12:55
 
Geografija 1f
1f klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Lietuvių k. 1f
1f klasė
DARGUŽIENĖ LAIMA
Šokis 1f
1f klasė
KARTANIENĖ IRENA
Biologija 1f
1f klasė
VENCIUVIENĖ RASA
Anglų k. 1f
TVARIJONIENĖ DAIVA
1f klasė
NARBUTYTĖ RITA
 
13:50
 
Kūno k. 1f
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1f klasė
REČIŪNIENĖ DIANA
Žmogaus sauga 1f
1f klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Istorija 1f
istorija 108
1f klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
Lietuvių k. 1f
1f klasė
DARGUŽIENĖ LAIMA
Kūno k. 1f
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1f klasė
REČIŪNIENĖ DIANA
 
14:45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai