1e klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Ekonomika 1e
1e klasė
VINCIŪNIENĖ DALĖ
Istorija 1e
1e klasė
NARIČIŪTĖ DAIVA
Lietuvių k. 1e
1e klasė
ŽELVYS ALGIS
 
 
 
Istorija 1e
1e klasė
NARIČIŪTĖ DAIVA
 
08:55
 
Tikyba 1e
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
1e klasė
KIAUNIENĖ VILIJA
Teatras 1e
ŽELVYS ALGIS
1e klasė
GIKNIENĖ VIKTORIJA
Matematika 1e
1e klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Rusų k. 1e
ŽUKAUSKIENĖ ZITA JANKEVIČIENĖ AUŠRA
1e klasė
TAMUTYTĖ IRENA
 
09:50
 
Anglų k. 1e
ŠEŠELGIENĖ JURGITA
1e klasė
ČIPLIENĖ LAIMA
Matematika 1e
1e klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Rusų k. 1e
ŽUKAUSKIENĖ ZITA JANKEVIČIENĖ AUŠRA
1e klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Chemija 1e
1e klasė
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Matematika 1e
1e klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
 
10:55
 
Matematika 1e
1e klasė
CHATKEVIČIENĖ EGLĖ
Muzika 1e
1e klasė
PILKAUSKIENĖ ZITA
Informacinės techn. 1e
ŽALDOKIENĖ STASĖ
1e klasė
TAUROZA PETRAS
Klasės valandėlė 1e
1e klasė
NARIČIŪTĖ DAIVA
istorija 302
Biologija 1e
1e klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
 
12:00
 
Kūno k. 1e
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1e klasė
REČIŪNIENĖ DIANA
Chemija 1e
1e klasė
BLANKIENĖ NIJOLĖ
Geografija 1e
1e klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Teatras 1e
ŽELVYS ALGIS
1e klasė
GIKNIENĖ VIKTORIJA
Lietuvių k. 1e
1e klasė
ŽELVYS ALGIS
 
12:55
 
Fizika 1e
1e klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Lietuvių k. 1e
1e klasė
ŽELVYS ALGIS
 
 
 
Fizika 1e
1e klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Technologijos 1e
VRUBLIAUSKAS VIDAS
1e klasė
DEKSNYTĖ ROMARIKA
 
13:50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 1e
1e klasė
ŽELVYS ALGIS
Žmogaus sauga 1e
1e klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
 
14:45
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai