1d klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Anglų k. 1d
ŠKUTIENĖ LAURA
1d klasė
ČIPLIENĖ LAIMA
Muzika 1d
1d klasė
PILKAUSKIENĖ ZITA
Lietuvių k. 1d
1d klasė
RASTENIENĖ LINA
 
 
 
Technologijos 1d
VRUBLIAUSKAS VIDAS
1d klasė
DEKSNYTĖ ROMARIKA
 
08:55
 
Istorija 1d
1d klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
Informacinės techn. 1d
ŽALDOKIENĖ STASĖ
1d klasė
TAUROZA PETRAS
Matematika 1d
1d klasė
ČERKIENĖ GITANA
Žmogaus sauga 1d
1d klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
 
09:50
 
Ekonomika 1d
1d klasė
VINCIŪNIENĖ DALĖ
Matematika 1d
1d klasė
ČERKIENĖ GITANA
Istorija 1d
1d klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
Biologija 1d
1d klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Matematika 1d
1d klasė
ČERKIENĖ GITANA
 
10:55
 
Matematika 1d
1d klasė
ČERKIENĖ GITANA
Vokiečių k. 1d
TAMUTYTĖ IRENA
1d klasė
MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ
Tikyba 1d
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
1d klasė
KIAUNIENĖ VILIJA
Klasės valandėlė 1d
1d klasė
ŠKUTIENĖ LAURA
anglų 304
Chemija 1d
1d klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
 
12:00
 
Teatras 1d
1d klasė
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Geografija 1d
1d klasė
VAIČIŪNĖ EDA
Chemija 1d
1d klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Vokiečių k. 1d
TAMUTYTĖ IRENA
1d klasė
MISEVIČIENĖ GENOVAITĖ
Lietuvių k. 1d
1d klasė
RASTENIENĖ LINA
 
12:55
 
Fizika 1d
1d klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
Lietuvių k. 1d
1d klasė
RASTENIENĖ LINA
Anglų k. 1d
ŠKUTIENĖ LAURA
1d klasė
ČIPLIENĖ LAIMA
Fizika 1d
1d klasė
JURGELĖNIENĖ REGINA
Kūno k. 1d
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1d klasė
NAGURKAITĖ ALĖ
 
13:50
 
 
 
 
Kūno k. 1d
DARAŠKEVIČIUS RYTIS
1d klasė
NAGURKAITĖ ALĖ
Dailė 1d
1d klasė
dailė 201
ADUKEVIČIENĖ REGINA
Lietuvių k. 1d
1d klasė
RASTENIENĖ LINA
Anglų k. 1d
ŠKUTIENĖ LAURA
1d klasė
ČIPLIENĖ LAIMA
 
14:45
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai