1c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
Tikyba 1c
ABRAMAVIČIENĖ VIRGINIJA
1c klasė
KIAUNIENĖ VILIJA
Informacinės techn. 1c
ŽALDOKIENĖ STASĖ
1c klasė
Lietuvių k. 1c
1c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Rusų k. 1c
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1c klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Kūno k. 1c
GERVICKAS RENALDAS
1c klasė
NAGURKAITĖ ALĖ
 
08:55
 
Anglų k. 1c
JUCIENĖ VAIVA
1c klasė
PAŠKEVIČIENĖ RASA
Žmogaus sauga 1c
1c klasė
VALAITIENĖ GIEDRĖ
Matematika 1c
1c klasė
BAREIKIENĖ JOVITA
Anglų k. 1c
JUCIENĖ VAIVA
1c klasė
PAŠKEVIČIENĖ RASA
 
09:50
 
Teatras 1c
1c klasė
TAMOŠIŪNAS JULIUS
Matematika 1c
1c klasė
BAREIKIENĖ JOVITA
Ekonomika 1c
1c klasė
VINCIŪNIENĖ DALĖ
Geografija 1c
1c klasė
VAIČIŪNĖ EDA
Matematika 1c
1c klasė
BAREIKIENĖ JOVITA
 
10:55
 
Matematika 1c
1c klasė
BAREIKIENĖ JOVITA
Technologijos 1c
VRUBLIAUSKAS VIDAS
1c klasė
DEKSNYTĖ ROMARIKA
Kūno k. 1c
GERVICKAS RENALDAS
1c klasė
NAGURKAITĖ ALĖ
Klasės valandėlė 1c
1c klasė
VAIČIŪNĖ EDA
lietuvių 403
Fizika 1c
1c klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
 
12:00
 
Istorija 1c
1c klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
Biologija 1c
1c klasė
GLUŠOKIENĖ DANGUOLĖ
Fizika 1c
1c klasė
IVAŠKIENĖ JŪRATĖ
Istorija 1c
1c klasė
AMBRAŠKIENĖ RASA
Lietuvių k. 1c
1c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
 
12:55
 
Chemija 1c
1c klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Lietuvių k. 1c
1c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
Anglų k. 1c
JUCIENĖ VAIVA
1c klasė
PAŠKEVIČIENĖ RASA
Chemija 1c
1c klasė
TAPARAVIČIENĖ LAIMA
Šokis 1c
1c klasė
KARTANIENĖ IRENA
 
13:50
 
Rusų k. 1c
ŽUKAUSKIENĖ ZITA
1c klasė
TAMUTYTĖ IRENA
Informacinės techn. 1c
1c klasė
TAUROZA PETRAS
Muzika 1c
1c klasė
PILKAUSKIENĖ ZITA
Lietuvių k. 1c
1c klasė
RAKAUSKIENĖ RITA
 
 
 
 
14:45
 
///// ///// ///// ///// /////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2017-09-23 21:06
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai